За нас

Ние сме неполитическо неформално гражданско обединение - сдружение за прозрачност и граждански контрол, което си поставя за цел контрол над дейността на администрацията на територията на русенска област. Целта ни е да се обединяваме около общи каузи от значение за град Русе и русенския регион и неговите граждани.

Заповядайте и станете член на Обществения съвет!

 

 

ВНИМАНИЕ! Не толерираме нарушаването на Закона и извършването на каквито и да било радикални и противоправни действия в какъвто и да било вид и по какъвто и да било повод! Който извършва такива, го прави на своя отговорност!!! Нашата цел е Законите и Правилата да бъдат спазвани, а ако те са лоши - да бъдат променяни по законосъобразен начин!